Luxembourg

Mir engagéieren eis fir Kanner
an Nout.

Matt groussem Engagement an vill Häerz schaffe mir drun fir Kanner an Nout ze hëllefen an eng besser Zukunft ze erméiglechen. E puer mol am Joer organiséiere mir Evenementer an Aktioune fir Spenden ze sammele – de rengen Erléis deen sech doraus ergëtt kënnt integral de Kanner zegutt.


Eis ass all bewosst, dass Kanner dat wäertvollst si wat mir hunn.